text

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε και πότε;

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας δεν συλλέγουμε δεδομένα, αλλά μέσω cookies μόνο ανώνυμες πληροφορίες που περιλαμβάνουν την γενική τοποθεσία (χώρα, πόλη), αν έχετε επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο και τις σελίδες που παρακολουθείτε μέσα σε αυτόν. Κατά την εγγραφή σας ή/και την σύνδεσή σας αυτά τα δεδομένα ταυτίζονται με το εκάστοτε όνομα χρήστη και συλλέγονται, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ανώνυμα.

Κατά την εγγραφή ή την παραγγελία σας στο e-shop τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αυτά που μας παραχωρείτε οικειοθελώς με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Στην περίπτωση καταγραφής της ip του χρήστη μετά την παραγγελία, αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως μέτρο ασφάλειας ενάντια σε ενέργειες με ενδεχόμενο δόλο ή/και προσπάθειας παραβίασης τον κανόνων που διέπουν τον ιστότοπο αυτόν.

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αυτά που συμπληρώνετε στην φόρμα.

Πότε διαγράφονται τα δεδομένα σας;

Τα ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά την επίσκεψή σας διαγράφονται αυτόματα. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε κάθε cookie διαγράφονται ξεχωριστά ανά cookie και σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Τα προσωπικά δεδομένα ενός εγγεγραμμένου χρήστη τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα αυτός είναι εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα εώς ο χρήστης να ζητήσει την διαγραφή τους ή απλά να απεγγραφεί από την σελίδα.

Τα δεδομένα της κάθε παραγγελίας, μετά το πέρας αυτής, μένουν αποθηκευμένα αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους εώς ο χρήστης να ζητήσει την διαγραφή τους.

Για ποιό σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Το Irorama.gr εγγυάται στους χρήστες/πελάτες ότι όλα τα δεδομένα που του παρέχουν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο ιστότοπο και μόνο αυτόν.

Οι ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται ως σύνολο για την ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Κατά την εγγραφή ή την παραγγελία σας στο e-shop τα δεδομένα που μας παραχωρείτε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Το Irorama.gr εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την αποστολή κρυπτογραφούνται μέσω τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL) και βρίσκονται πίσω από επιπλέον δικλείδες ασφαλείας που μας παρέχει ο εκάστοτε hosting provider.

Εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της πρόσβασης τρίτων στα αποθηκευμένα δεδομένα. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποιοί διαχειρίζονται τα δεδομένα σας;

Το Irorama.gr είναι ένας ιστότοπος οικογενειακής επιχείρησης και ως εκ τούτου τα δεδομένα σας δεν τα διαχειρίζονται τρίτοι.

Γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτους

Το Irorama.gr και οι ιδιοκτήτες δεν μοιράζονται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτό τον ιστότοπο, με τρίτους. Δεν αποκαλύπτουμε σε κανένα και για οποιαδήποτε αιτία τα στοιχεία των μελών/χρηστών του εκτός εάν αυτό του ζητηθεί δικαστικώς και με την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία.

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι ο εκάστοτε hosting provider στους servers του οποίου φιλοξενείται ο ιστότοπος, καθώς και οι συνεργάτες με τους οποίους υπάρχει συμβόλαιο σύναψης επαγγελματικής σχέσης με την προϋπόθεση όλα τα δεδομένα να παραμείνουν εμπιστευτικά.

Δικαιώματα χρηστών

Κάθε μέλος/χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία που τον αφορούν σύμφωνα με το αρ.12 ν.2472/97.

Έχετε το δικαίωμα της ενημέρωσης από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούμε, ποιοί τα διαχειρίζονται, ποιό είναι το χρονικό διάστημα που τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως του περιορισμού της επεξεργασίας, της διόρθωσης και της διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/97,υποβάλλοντας αίτηση διόρθωσης. Σημειώνεται οτι η διόρθωση των στοιχείων υφίσταται μόνο στην περίπτωση εγγεγραμμένου χρήστη, οπού σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει και από εσάς μέσα από τον πίνακα ελέγχου χρήστη. Δεδομένα των παραγγελιών εξ’ ορισμού δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν.

Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν, είτε ως εγγεγραμμένου χρήστη οπού μπορεί να γίνει και από εσάς μέσα από τον πίνακα ελέγχου χρήστη, είτε ως πλήθος παραγγελιών.

Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, οπού μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε μορφή αρχείου τα προσωπικά δεδομένα που έχετε υποβάλλει στον ιστότοπο ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο φορέα.

Για κάθε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να στείλετε σχετικό email στην διεύθυνση info@irorama.gr. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του.

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης και διευκολύνουν τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του, όπως την προτιμώμενη γλώσσα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή του επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο περισσότερο άμεσο προς τον χρήστη.

Το Irorama.gr  χρησιμοποιεί cookies αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο ιστότοπο και μόνο αυτόν. Τα περισσότερα cookies που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από το Irorama.gr διαγράφονται μετά την έξοδό του από τον ιστότοπο.

O κάθε χρήστης μπορεί να αποτρέπει την χρήση τους μέσα από τον browser που χρησιμοποιεί, εάν αυτό επιθυμεί, όμως δεν υπάρχει καμμία εγγύηση οτι σε αυτή την περίπτωση ο ιστότοπος θα λειτουργήσει σωστά.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

Τα cookies που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου, όπως τα cookies ταυτοποίησης χρήστη, cookies ασφαλείας, καλαθιού προϊόντων κλπ.

Τα cookies περιόδου σύνδεσης (session) βασίζονται στην αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται ώστε να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία περιήγησής του. Είναι δυνατός ο αποκλεισμός ή η διαγραφή αυτών χωρίς να επηρεάζονται οι βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Τα cookies της Google (Analytics) αποτελούν εργαλεία ευρείας χρήσης τα οποία χρησιμοποιούμε ως ανώνυμες πληροφορίες προτιμήσεων των χρηστών για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ιστότοπου. Την πολιτική της Google για τα analytics cookies μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.